Examengarantie

Examengarantie:

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze rijschool. Daarmee bedoelen we onze instructeurs en de manier van lesgeven. Mocht je niet slagen nadat je het aantal uur rijles hebt gevolgd dat jou door je instructeur geadviseerd is in je persoonlijk lesadvies voor cat B, dan betalen wij je 1e herexamen. Zo bespaar jij bijna € 200,00. De examengarantie geldt alleen wanneer je een lessenpakket hebt afgesloten waar het herexamen bij inbegrepen is.

 

Voorwaarden:

De examengarantie geldt alleen als je:

 • Een proefles hebt gevolgd.
 • Het advies van de rijinstructeur hebt opgevolgd v.w.b. het aantal lessen en de lestermijn.
 • Je een tussentijdse toets bij het CBR afgelegd hebt
 • Alle huiswerkopdrachten uit het praktijkbegleidingsboek gemaakt hebt.
 • Voldaan hebt aan de financiële verplichtingen.
 • Het vereiste en nog geldige theoriecertificaat in je bezit hebt.
 • De instructies tijdens de rijopleiding hebt opgevolgd.
 • De rijschool houdt zich het recht voor om tijdens de rijopleiding het advies aan te passen als de omstandigheden hierom vragen. Dat houdt ook in dat de examengarantie hierop aangepast wordt. Het laatste advies is bindend voor de examengarantie.
 • Het gratis herexamen is alleen van toepassing als de gezondheidsverklaring naar waarheid is ingevuld.
 • De rijopleiding mag niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken worden.
 • Het gratis herexamen dient binnen 10 weken na het eerst afgelegde rijexamen te worden afgelegd.
 • Het gratis herexamen is van toepassing als het advies van de rijinstructeur voor wat betreft het aantal rijlessen tussen het eerste en tweede examen daadwerkelijk wordt gereden. (minimaal herexamenpakket)
 • Het gratis herexamen dient in het rijlessenpakket te zitten dat je voor je rijexamen daadwerkelijk hebt gekocht.